Łódź

Lodž je často neprávem opomíjené město v Polsku, které ovšem nabízí řadu zajímavostí. Jedná se o bývalé textilní centrum, které se pyšní řadou průmyslových budov. Nachází se zde také věhlasná filmová škola, kde začínali například Andrzej Wajda a Roman Polański. Lodž je rovněž známá uměním ve veřejném prostoru, zejména svými muraly. I zde chceme sdílet příklady zdařilé praxe a místnímu publiku představit výstavu Z galerie ven!. Ve Starém Kině budeme promítat stejnojmenný film, dokumentární sérii Umění na periferii a MuralArtUM. Světelnou instalaci pro Lodž vytvoří Karim Tarakji, který se svým týmem připraví také audiovizuální doprovodný program.

18. - 21. 11.

 

Partneři: OFF Piotrkowska Center, REK Foundation, Stare Kino

Karim Tarakji

Karim Tarakji se ve své práci se zabývá novými médii a jejich dopadem na současnou společnost. Svou tvorbou se snaží překonat hranice mezi novými technologiemi a každodenním životem, a snaží se tak o jejich propojení, porozumění jim. Kromě toho se zajímá o vědeckou povahu nejnovějších technologií, která dosud nebyla vyčerpána. To se odráží v tvůrčí podstatě děl, která neustále přináší nové vizuální možnosti. Karim Tarakji se účastnil mnoha národních i mezinárodních výstav a soutěží, na kterých získal několik významných ocenění. Z posledních můžeme zmínit ocenění v kategorii Nejlepší prezentace školy za skupinovou práci Expozice KOSMOGONIE v rámci mezinárodní přehlídky Designblok, Prague International Design Festival na podzim roku 2018.

GW181122

Laserová socha vyjadřuje tuto funkci metaforicky – přibližuje makrokosmos našemu měřítku a našim smyslům. Čtyřicet laserových paprsků míří na reflexní látku a symbolizuje tím využití světla ve fyzikálních experimentech. Na opačné straně od laserů visí dvoumetrový prstenec rovněž z reflexní látky, který se dynamicky proměňuje a vytváří fyzické vlnění v časoprostoru. Laserové paprsky se od něj odrážejí a vytvářejí tím světelné pruhy na okolních budovách. Tvůrci tyto paprsky upravili tak, že vytvářejí vizuální fyzický objekt umístěný horizontálně nad hlavami diváků. Součástí laserové sochy bude i projekce, která se zamýšlí nad masivním rozsahem singularit potřebných k vytvoření takového množství energie, díky němuž lze vytvořit vlnění v samotné struktuře časoprostoru.


 

Doprovodný program zastávky Łódź

Z galerie ven!
18. listopadu
19:00
Łódź
OFF Piotrkowska Center
Vernisáž výstavy Z galerie ven!, která mapuje vývoj umění v českém veřejném prostoru po roce 1989.
Rozsvícení instalace GW181122
18. listopadu
19:15
Łódź
OFF Piotrkowska Center
Laserová socha Karima Tarakji vyjadřuje tuto funkci metaforicky – přibližuje makrokosmos našemu měřítku a našim smyslům. Čtyřicet laserových paprsků míří na reflexní látku a symbolizuje tím využití světla...
Audiovizuální performance studentů Fakulta umění a designu UJEP
18. listopadu
19:30
Łódź
OFF Piotrkowska Center
Performance Macieje Walczaka Digital mural live
18. listopadu
20:00
Łódź
OFF Piotrkowska Center
Komentovaná prohlídka po muralech a umění ve veřejném prostoru Lodži
19. listopadu
10:00
Łódź
TBD
Komentovaná prohlídka po architektuře a historii Lodže
19. listopadu
13:00
Łódź
TBD
Přednáška prof. Petra Kratochvíla / Smysl umění ve veřejném prostoru
19. listopadu
17:00
Łódź
Stare Kino
Přednáška Oly Ignasiak / UN-GREY THE CITY
19. listopadu
17:30
Łódź
Stare Kino
Projekce filmu Z galerie ven!
19. listopadu
18:00
Łódź
Stare Kino
Přednáška Michała Bieżyńskeho / Muraly v Lodži
19. listopadu
18:00
Łódź
Stare Kino
Projekce pásma filmů MuralArtUM
19. listopadu
19:30
Łódź
Stare Kino
Z galerie ven!
18. listopadu
19:00
Łódź
OFF Piotrkowska Center
Vernisáž výstavy Z galerie ven!, která mapuje vývoj umění v českém veřejném prostoru po roce 1989.
Rozsvícení instalace GW181122
18. listopadu
19:15
Łódź
OFF Piotrkowska Center
Laserová socha Karima Tarakji vyjadřuje tuto funkci metaforicky – přibližuje makrokosmos našemu měřítku a našim smyslům. Čtyřicet laserových paprsků míří na reflexní látku a symbolizuje...
Audiovizuální performance studentů Fakulta umění a designu UJEP
18. listopadu
19:30
Łódź
OFF Piotrkowska Center
Performance Macieje Walczaka Digital mural live
18. listopadu
20:00
Łódź
OFF Piotrkowska Center
Komentovaná prohlídka po muralech a umění ve veřejném prostoru Lodži
19. listopadu
10:00
Łódź
TBD
Komentovaná prohlídka po architektuře a historii Lodže
19. listopadu
13:00
Łódź
TBD
Přednáška prof. Petra Kratochvíla / Smysl umění ve veřejném prostoru
19. listopadu
17:00
Łódź
Stare Kino
Přednáška Oly Ignasiak / UN-GREY THE CITY
19. listopadu
17:30
Łódź
Stare Kino
Projekce filmu Z galerie ven!
19. listopadu
18:00
Łódź
Stare Kino
Přednáška Michała Bieżyńskeho / Muraly v Lodži
19. listopadu
18:00
Łódź
Stare Kino
Projekce pásma filmů MuralArtUM
19. listopadu
19:30
Łódź
Stare Kino